چهارشنبه خونن |
تازه ها, روایت سیاسی

دیپلماسی عمومی؛ این بار روحانیون وارد میدان شدند

توسط - دیپلماسی عمومی؛ این بار روحانیون وارد میدان شدند

شماری از روحانیون افغان امروز در کابل از احزاب سیاسی، جریان های مدنی و شهروندان کابلی خواهان وحدت افغان ها شد. این روحانیون در نشست خبری از این جریان ها خواستند تا از تعصبات جلوگیری نمایند.

آنان وضعیت افغانستان را حساس توصیف نموده و گفته اند که مسدودیت جاده ها در ماه رمضان باعث مزاحمت‌های بیشتر برای شهروندان کابل گردیده...