چهاراهی زنبق |
تازه ها, روایت سیاسی

بازگشت به خیابان؛ جنبش رستاخیز تغییر با راه اندازی حرکت اعتراضی کاروانی خواسته‌های‌شان را تکرار کردند

توسط - بازگشت به خیابان؛ جنبش رستاخیز تغییر با راه اندازی حرکت اعتراضی کاروانی خواسته‌های‌شان را تکرار کردند

جنبش رستاخیز تغییر باردیگر راه پیمایی اعتراضی را آغاز کرده و به جاده‌های کابل ریختند. آنان با صدها موتر و پرچم‌های به رنگ بنفش صبح امروز در نقاطی از شهر کابل گشت‌زنی کرده و بر تحقق خواست های شان تاکید کردند.

در ابتدا قرار بود که معترضان در مسیرهای راه بوق (هارن) بزنند؛ اما بعدا برگزارکنندگان گفتند که از این...