تازه ها, زندگی

کابوس ورود به دانشگاه؛ ۵ چالش بزرگ برای دانش‌آموزان پشت کانکوری

توسط - کابوس ورود به دانشگاه؛ ۵ چالش بزرگ برای دانش‌آموزان پشت کانکوری

امتحان کانکور همه ساله در افغانستان در فصل زمستان برگزار می شود و دشواری های زیادی برای دانشجویان دارد. کانکور هر سال با متقاضیان بیشتری برگزار می گردد. اما در این میان، علاوه بر رقابتی بودن، آمادگی کانکور چالش های دیگری را نیز برای بسیاری از دانش آموزان تازه فارغ دوران مکتب دارد که به آن ها زیاد پرداخته نمی شود. استرس و فشار...