چالش های انتخاباتی |
تازه ها, روایت سیاسی

بحران انتخاباتی غزنی و هشدارها در باره تعلل حکومت؛ تاکید همگانی بر بازگشایی فوری دروازه های کمیسیون ولایتی انتخابات

توسط - بحران انتخاباتی غزنی و هشدارها در باره تعلل حکومت؛ تاکید همگانی بر بازگشایی فوری دروازه های کمیسیون ولایتی انتخابات

با گذشت نزدیک به دو ماه از آغاز روند ثبت‌نام رأی‌دهی انتخابات در افغانستان، دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت غزنی هنوز بسته است.

مقام‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در غزنی می‌گویند که آنان تاکنون در هیچ شهرستان این ولایت نتوانسته‌اند مراکز ثبت‌نام رأی‌دهی را باز کنند. آنان تأکید دارند که به‌دلیل بسته‌بودن دفتر این کمیسیون، تاکنون هیچ شخصی...