چاق ترین مرد |
تازه ها, زندگی

جوانی که پس از کاهش ۱۱۱ پوند وزن کاملا تغییر شکل داده است

توسط - جوانی که پس از کاهش ۱۱۱ پوند وزن کاملا تغییر شکل داده است

لوویز ترایگو نام جوانی است که اگر شما در سال 2011 میلادی او را می‌دیدید هرگز تصور نمی‌کردید که روزگاری او را نشناسید. زیرا آن‌روز شما او را جوانی با وزن بیش از 400 پوند می‌دیدید که حتی نمی‌توانست روی پاهایش بی‌ایستد.

کارش را ترک کرده بود و در مقابل، نامزدش نیز او را تنها گذاشته بود. از جانبی هم...