پیروزی تیم کرکت افغانستان |
تازه ها, زندگی

کابل شهر وحشت؛ تیراندازی های شادیانه ادامه کابوس حملات انتحاری در پایتخت افغانستان

توسط - کابل شهر وحشت؛ تیراندازی های شادیانه ادامه کابوس حملات انتحاری در پایتخت افغانستان

تیم کرکت افغانستان در پنجمین بازی‌های یک روزه‌ي پنجاه آوره، تیم کرکت زمبابوی را با تفاوت ۱۴۶ دوش حوالی ساعت ده شب شکست داد. با پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان شماری از شهروندان کابل به افتخار برد این تیم در نقاط مختلف کابل به شلیک‌های هوایی پرداختند و شماری از شهروندان کابل با شنیدن صدای فیر‌های هوایی شکه شدند....