پول نقدی |
تازه ها, زندگی

پیشکش ۶۰ هزار دالری دولت سویس برای زندگی در یکی از روستاهای کوهستانی

توسط - پیشکش ۶۰ هزار دالری دولت سویس برای زندگی در یکی از روستاهای کوهستانی

شهرک آلبینان در سویس یکی از چندین شهرک‌های کوهستانی این کشور است که در این اواخر به دلیل کوچ بسیاری از باشندگان این شهرک به مرکز شهر، با ویرانی و تعطیل روبرو است.

شهرک آلبینان در یک دره‌ی جذاب در ارتفاع 1300 متر بالاتر از سطح دریا واقع شده که براساس گفته‌های مسوول شهرداری این شهرک از منظره‌های...