پولیو در مناطق نا امن |
زندگی

ناکامی در محو سراسری؛ نهادهای بهداشتی از کاهش ویروس پولیو در افغانستان خبر می‌دهند

توسط - ناکامی در محو سراسری؛ نهادهای بهداشتی از کاهش ویروس پولیو در افغانستان خبر می‌دهند

مقام‌های سازمان صحی جهان در افغانستان از کاهش ویروس پولیو در این کشور خبر می‌دهند. آنان می‌گویند که این نهاد به کمک نهادهای حکومتی افغانستان دستاورد خوبی در مورد محو پولیو داشته که این ویروس به گونه‌ی قابل ملاحظه‌ی در  این کشور کاهش یافته است. مندیب راهاتی، معاون بخش پولیوی سازمان صحی جهان در افغانستان، امروز در کنفرانس مطبوعاتی در کابل گفت که در...