پنجاب |
تازه ها, زندگی

شهرستان پنجاب میزبان نخستین تور اسکی بازان بامیانی

توسط - شهرستان پنجاب میزبان نخستین تور اسکی بازان بامیانی

شماری از اسکی بازان بامیان روز گذشته به شهرستان پنجاب رفته و اولین تور شان را اجرا کردند. هدف این تور، ترویج اسکی و ارزیابی ساحات اسکی این شهرستان بوده است.

افضل نوری و نصرالله عادلی دو اسکی باز بامیانی این تور ورزشی را راه‌اندازی کرده و رهبری می‌کنند.

روایت تصویری از این تور، از آکاونت کاربری والی بامیان...