پل سوخته کابل |
تازه ها, زندگی

غرب کابل؛ محل جنب‌و‌جوش خرید محرم و مکان هم‌پذیری پیروان مذاهب مختلف افغانستان

توسط - غرب کابل؛ محل جنب‌و‌جوش خرید محرم و مکان هم‌پذیری پیروان مذاهب مختلف افغانستان

پل سوخته شهر کابل در سال‌های اخیر، هم‌زمان با رسیدن ماه محرم تبدیل به مرکزی برای فروش پارچه‌ها، پرچم‌ها و دیگر نشانه‌های مذهبی متناسب با ماه محرم شده است. از چند روز مانده به ماه محرم، غرفه‌هایی در این مکان ایجاد می‌شود. از پارچه‌های سیاه رنگ گرفته تا سربند، شال و برگه‌هایی با شعارهای دینی و مذهبی و حتی تصاویری از...

تازه ها, زندگی, هشت مارچ 2017

مریم پل‌سوخته؛ زنی که زندگی اش را دود می‌کند

توسط - مریم پل‌سوخته؛ زنی که زندگی اش را دود می‌کند

فقر، بیکاری و دربدری گاهی آدم ها را مجبور به انجام سخت ترین کارها می کند. شاید همین شهر کابل کافی باشد که درک کنیم زندگی مردم در آن تا چه حد سخت می گذرد. کودکان خیابانی، دختران اسپندی، دختران خورد سال گدا، زنان گدا و مردان گدا و یا صدها کارگر روز مزد دیگر در مناطق مزدحم شهر که از صبح تا...