پلیس کابل |
تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

برچیدن خیمه‌های اعتراضی در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری افغانستان

توسط - برچیدن خیمه‌های اعتراضی در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری افغانستان

خیمه‌های اعتراضی معترضان که از دو هفته به این طرف در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری افغانستان برافراشته بود، صبح زود امروز برچیده شده است.

در جریان برچیدن این خیمه ها که توسط پلیس ضد شورش انجام شده، گزارش‌های از کشته و زخمی شدن معترضین نیز در دست می باشد.

برخی از خبرنگاران گزارش داده اند که یک تن در...