پرچم ملی |
تازه ها, زندگی

نمادهای ملی؛ از حیوان ملی تا گل ملی افغانستان

توسط - نمادهای ملی؛ از حیوان ملی تا گل ملی افغانستان

نمادهای ملی هر کشور مشخص است. بسیاری از کشورها برای شناسایی این نمادها هزینه تبلیغاتی فراوان می‌کنند. خبرنامه نیز در راستای شناسایی و اطلاع رسانی در باره نمادهای ملی افغانستان، به برخی از این نمادها پرداخته است. سرود ملی افغانستان سرود ملی یکی از مهم ترین نمادهای هر ملت است که شهروندان آن همواره در مراسم‌های رسمی ملی و بین المللی آن را مرور نموده...