پرچم افغانستان |
بلاگ

نشست وارساو؛ ۱۰ هدف عمده برای ناتو در پولند

توسط - نشست وارساو؛ ۱۰ هدف عمده برای ناتو در پولند

پس از پایان جنگ سرد، تقربین هر نشست ناتو به عنوان یک نقطه عطف تعریف شده است. شاید تمام آنها همین گونه بوده اند. نشست هفته ی بعد ناتو هم متفاوت تر از گذشته ها نخواهد بود. ناتو از شرق و جنوب با چالش های بی پیشینه یی رو به رو شده است. حمله روسیه به اکراین باعث شده که پیمان ناتو دو...

تازه ها, زندگی

ملی گرایی افغانی؛ ۱۶ جنس که بر آن پرچم افغانستان را می بینید

توسط - ملی گرایی افغانی؛ ۱۶ جنس که بر آن پرچم افغانستان را می بینید

حس ملی گرایانه و علاقه به وطن در حد احترام به نماد آن و استفاده از پرچم آن امر معمومل در بسیاری از کشورها می‌باشد، اما این حس در میان افغان‌ها بیشتر از این حرف هاست طوری که این حس باعث گردیده تا افغان‌ها رنگ پرچم و نماد افغانستان را در بیشتر وسایلی که همیشه از آن‌ها استفاده می‌کنند، بگنجانند. این درحالیست که...