پروژه های خیالی |
تازه ها, روایت سیاسی

رسوایی تازه حکومت وحدت ملی؛ انکار ارگ و افشاگری وزیر انرژی و آب

توسط - رسوایی تازه حکومت وحدت ملی؛ انکار ارگ و افشاگری وزیر انرژی و آب

مقام‌های حکومت وحدت ملی افغانستان در سه سال گذشته اعمار بندهای آب‌گردان و برق را از دستاوردهای بزرگ خود در بخش اقتصادی معرفی کرده‌اند. آنان تاکید دارند که روی بیش از 20 سد آبی در این کشور کار می‌کنند.

علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب افغانستان اما با شک و تردید به این پروژه‌ها نگاه کرده و گفته است...