پروژه خانه سازی |
تازه ها, زندگی

افغانستان؛ عضویت در شورای عالی حکومت‌داری شهری و ساخت ۷ هزار آپارتمان جدید

توسط - افغانستان؛ عضویت در شورای عالی حکومت‌داری شهری و ساخت ۷ هزار آپارتمان جدید

اخیرا علاوه بر تغییر چهره شهر کابل در حوزه ساختمان سازی که بیشترین آن از سوی وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان انجام می شود، این کشور توانسته برای اولین بار عضویت شورای عالی حکومت‌داری شهری جهان را نیز به دست آورد. مقام‌های وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان می‌گویند که ایجاد سیاست‌های مشخص مسکن‌ و توسعه شهری در افغانستان، طرح و ارایه پیشنهاد‌های سازنده در...