پروژه‌ی گردن دیوال |
تازه ها, روایت اقتصادی

از تعهد پادشاه تا وعده رییس جمهور؛ نیم قرن سرگذشت نافرجام پروژه گردن دیوال

توسط - از تعهد پادشاه تا وعده رییس جمهور؛ نیم قرن سرگذشت نافرجام پروژه گردن دیوال

پنجاه و چهار سال پیش از امروز برای نخستین بار پروژه‌یی پیشنهاد گردید تا کابل پایتخت را به ولایت هرات در غرب افغانستان وصل کند. در سال 1342 خورشیدی زمانی‌که آلمانی‌ها خواستند این پروژه را تمویل کنند، این نام آن را در مدارک دولتی سرک گردن دیوار نهادند. از این پروژه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های اقتصادی افغانستان یاد می‌شود.