پروژه‌ها |
تازه ها, روایت اقتصادی

افول پاکستان و تک تازی ایران در میدان بازرگانی افغانستان

توسط - افول پاکستان و تک تازی ایران در میدان بازرگانی افغانستان

مقام‌ها در اتاق تجارت وصنایع افغانستان می‌گویند که ایران در حال حاضر به یکی از بزرگ‌ترین شرکای بازرگانی این کشور تبدیل شده است. به گفته‌ی این مقام‌ها، حجم بازرگانی این دو کشور در حال حاضر به 1.8 میلیارد دالر می‌رسد. از سال 2012 میلادی به این سو با آن که حجم مبادلات بازرگانی افغانستان درحدود پنجاه درصد اُفت داشته اما حجم بازرگانی این کشور...