پروژه‌های بزرگ |
تازه ها, روایت اقتصادی

۱۱ پروژه‌ی زیربنایی که جهان را تغییر می‌دهد

توسط - ۱۱ پروژه‌ی زیربنایی که جهان را تغییر می‌دهد

در جهان، گاهی با پدیده های رو به رو می‌شویم، که حتا دیدن آن در خواب هم گاهی دشوار است. اما واقعیت دارد. خود همین بشری که در عصر ما زندگی می‌کنند ساخته اند. پروژه‌های بزرگ، ساختمان‌های بزرگ، تونل های بزرگ و زیبای که واقعاً شگفت انگیز اند. گاهی مثلاً در یکی از کشورهای بیرونی می روی و آنجا به ساخت و سازهای رو...