پرداخت فیس داکتران |
تازه ها, زندگی

تغییر بزرگ در بیمارستان‌های دولتی؛ از تصویب پرداخت فیس تا بازنگری در پرداخت معاش برای پزشکان

توسط - تغییر بزرگ در بیمارستان‌های دولتی؛ از تصویب پرداخت فیس تا بازنگری در پرداخت معاش برای پزشکان

ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده است که مقرره اخذ فیس از طرف کابینه این کشور در مراکز صحی دولتی تایید شده است.

در اعلامیه‌ای که ارگ ریاست جمهوری افغانستان منتشر کرده آمده است که وزارت صحت عامه این کشور با همکاری وزات مالیه و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی موظف شده اند که اندازه معاش داکتران و سایر...