پرادا |
تازه ها, زندگی

۱۲ عینک آفتابی شیک برای فیشنی‌ها

توسط - ۱۲ عینک آفتابی شیک برای فیشنی‌ها

این جا صنف درسی است. استاد روزنامه‌نگاری آنلاین به صنف آمده و می‌خواهد درس را شروع کند. دروازه صنف باز می‌شود و شخصی با عینک آفتابی وارد صنف می‌گردد. آن طور که معلوم می‌شد عینک آفتابی‌اش مد روز بود و تازگی آن‌را خریده بود. با ورود او به صنف حواسم از درس دور می‌شود. دوست دارم از او بپرسم که عینک آفتابی را...