پاکستانی |
تازه ها, روایت اقتصادی

بازار بوش؛ میراث امریکایی با اجناس چینایی در کابل

توسط - بازار بوش؛ میراث امریکایی با اجناس چینایی در کابل

«بازار بوش» نام مارکیتی در شمال شهر کابل است. «بازار» و «بوش» کلمه‌های اند، که این مارکیت را برای همه‌ی شهروندان کابل معروف کرده است. استثنایی و کلانی نام این مارکیت، هر شهروند کابل را وا می‌دارد که حتی برای دیدن هم شده، سری به آن بزند. ظاهراً این مارکیت به اندازه‌ی نامش بزرگ نیست؛ اما به گفته‌ی مشتریان‌اش اجناس که در این مارکیت...