پانزده قرنطین |
تازه ها, زندگی

پانزده قرنطین و ۹ راه برای غلبه بر آن

توسط - پانزده قرنطین و ۹ راه برای غلبه بر آن

اصطلاح جدیدی که چند هفته‌ اخیر در فضای رسانه‌های اجتماعی پدیدار شده‌، اصطلاح «پانزدهِ قرنطین» است که از روی عبارتِ آمرکاییِ «پانزدهِ سال اولی» ساخته‌شده، به معنای مقدار افزایشِ وزنی (۱۵ پوند یا حدود ۷ کیلوگرم) که دانشجویان در سال اول دانشگاه تجربه می‌کنند. البته حالا مردم نگران اضافه وزنی هستند که در طول دوران قرنطینه خواهند داشت زیرا...