پالیسی دسترسی باز |
تازه ها, روایت اقتصادی

۲۰۱۶؛ ۸ کارکرد توسعه‌ای در عرصه مخابرات افغانستان

توسط - ۲۰۱۶؛ ۸ کارکرد توسعه‌ای در عرصه مخابرات افغانستان

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان، امروز یک شنبه (12 جدی) در مورد دست‌آورها و چالش های سال 1395 و پلان های این وزارت در سال آینده خورشیدی توضیحات داد. سخنگوی این وزارت می گوید، پروژه های را که برای سال 2016 روی دست داشتند، حدود 90 درصد کار آن تکمیل شده است. محمد یاسین صمیم سخنگوی این وزارت می‌گوید، این پروژه‌هاش شامل، توسعه...