پاریس |
تازه ها, زندگی

رابرت مارچند، دوچرخه سوار ۱۰۵ ساله رکورد جدید ثبت کرد

توسط - رابرت مارچند، دوچرخه سوار ۱۰۵ ساله رکورد جدید ثبت کرد

او ممکن است 105 ساله باشد اما هیچ مانعی برای تعقیب یک رکورد جدید در دوچرخه سواری برای مرد فرانسوی، رابرت مارچند وجود ندارد. مرد دوچرخه سوار صد ساله که یک ماه قبل سبزی‌خوار شده بود، فاصله‌ی 22.547 کیلومتری که حدود 14 میل می باشد را در مدت زمان 60 دقیقه، روز چهار شنبه در بیرون از شهر پاریس طی کرد. در حالی که این...