تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

استراتژی خونبار؛ طالبان جنگ جبهه‌یی را در افغانستان دنبال می‌کنند

توسط - استراتژی خونبار؛ طالبان جنگ جبهه‌یی را در افغانستان دنبال می‌کنند

سقوط ولسوالی ها در قندز، تخار، بغلان، پکتیا و هلمند در هفته های اخیر، نگرانی ها را در مورد موفقیت استراتژی جنگ جبهه یی طالبان افزایش داده است. گروه طالبان از بهار امسال به این سو، با تغییر در راهبرد جنگی خود از جنگ چریکی و انتحاری به جنگ جبهه ای، جنگ را در...