وطن دوستی |
تازه ها, زندگی

ملی گرایی افغانی؛ ۱۶ جنس که بر آن پرچم افغانستان را می بینید

توسط - ملی گرایی افغانی؛ ۱۶ جنس که بر آن پرچم افغانستان را می بینید

حس ملی گرایانه و علاقه به وطن در حد احترام به نماد آن و استفاده از پرچم آن امر معمومل در بسیاری از کشورها می‌باشد، اما این حس در میان افغان‌ها بیشتر از این حرف هاست طوری که این حس باعث گردیده تا افغان‌ها رنگ پرچم و نماد افغانستان را در بیشتر وسایلی که همیشه از آن‌ها استفاده می‌کنند، بگنجانند. این درحالیست که...