وزیر ترانسپورت |
تازه ها, روایت سیاسی

دو وزیر دیگر سلب صلاحیت شدند؛ اما وزیر مالیه سر جایش باقی ماند

توسط - دو وزیر دیگر سلب صلاحیت شدند؛ اما وزیر مالیه سر جایش باقی ماند

مجلس افغانستان از وزیران معارف و ترانسپورت این کشور، سلب صلاحیت کرد؛ اما وزیر مالیه با کسب رای لازم، در وظیفه اش باقی ماند. درخواست رییس جمهور افغانستان که از مجلس خواسته بود تا روند استیضاح وزیران را به تعویق اندازد، از سوی نمایندگان پذیرفته نشد و امروز هم سه وزیر دیگر کابینه این کشور از سوی مجلس، استیضاح شدند. نمایندگان مجلس، اسدالله حنیف...