روایت نظامی - امنیتی

جنگ گسترده؛ نابودی ۱۰۰ شورشی در ۱۷ ولایت افغانستان

توسط - جنگ گسترده؛ نابودی ۱۰۰ شورشی در ۱۷ ولایت افغانستان

وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 100 تروریست در یک شبانه روز گذشته در ولایت‌های مختلف‌های این کشور خبر داده است.

وزارت دفاع افغانستان در اطلاعیه‌ی اعلام کرده که نیروهای امنیتی این کشور در ولایت‌های ننگرهار، کاپیسا، پروان، خوست، غزنی، لوگر، پکتیا، پکتیکا، زابل، ارزگان، فراه، هرات، قندوز، فاریاب، بغلان، بدخشان و هلمند 100 تروریست را کشته و...

تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

از هرات تا بدخشان؛ ۵۵ شورشی در ۱۲ ولایت افغانستان کشته شدند

توسط - از هرات تا بدخشان؛ ۵۵ شورشی در ۱۲ ولایت افغانستان کشته شدند

وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 55 تروریست در یک شبانه روز گذشته در ولایت‌های مختلف این کشور خبر داده است.

وزارت دفاع افغانستان، در اطلاعیه‌ی اعلام کرده که نیروهای امنیتی این کشور در ولایت های ننگرهار، کاپیسا، خوست، غزنی، لوگر، قندهار، ارزگان، قندوز، فاریاب، بلخ، بغلان، بدخشان و هلمند 55 تروریست را کشته و 37 تن دیگر را  زخمی...

تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

در سراسر افغانستان؛ نابودی ۸۹ تروریست

توسط - در سراسر افغانستان؛ نابودی ۸۹ تروریست

وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 89 تروریست در یک شبانه روز گذشته در ولایت‌های مختلف این کشور خبر داده است.

وزارت دفاع افغانستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که نیروهای امنیتی این کشور با راه اندازی عملیاتی در ولایت های ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر، ارزگان، قندوز، فاریاب، تخار، بدخشان و هلمند 89 تروریست را کشته و 26...

تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

در سراسر افغانستان؛ کشته شدن ۷۸ تن از افراد طالبان و داعش در یک شبانه روز گذشته

توسط - در سراسر افغانستان؛ کشته شدن ۷۸ تن از افراد طالبان و داعش در یک شبانه روز گذشته

مقام‌های وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 78 تروریست در یک شبانه روز گذشته در ولایت های مختلف این کشور خبر داده اند.

وزارت دفاع افغانستان گفته است که نیروهای امنیتی این کشور با راه اندازی عملیات های نظامی در ولایت های ننگرهار، کنر، کاپیسا، پکتیکا، خوست، لوگر، قندهار، زابل، ارزگان، قندوز، فاریاب، تخار و هلمند 78 تروریست کشته شده...

تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

در سراسر افغانستان؛ ۴۷ تروریست کشته و زخمی شده اند

توسط - در سراسر افغانستان؛ ۴۷ تروریست کشته و زخمی شده اند

مقام‌های وزارت دفاع افغانستان از کشته و زخمی شدن 47 تروریست در یک شبانه روز گذشته در ولایت‌های مختلف این کشور خبر داده اند.

وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده که نیروهای امنیتی افغانستان با راه اندازی عملیاتی در ولایت‌های ننگرهار، کاپسیا، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر، قندهار، زابل، بادغیس، قندوز، فاریاب، بلخ، تخار و هلمند 23 تروریست را کشته و 24...

تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

در سراسر افغانستان؛ ۵۰ تروریست کشته شده اند

توسط - در سراسر افغانستان؛ ۵۰ تروریست کشته شده اند

مقام‌های وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 50 تروریست در یک شبانه روز گذشته در ولایت‌های مختلف این کشور خبر داده اند.

وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده که ولایت‌های ننگرهار، کاپیسا، پکتیا، خوست، غزنی، پکتیکا، قندهار، ارزگان، زابل، فراه، قندوز، فاریاب، تخار، بلخ و هلمند 50 تروریست کشته و 35 تن دیگر زخمی شده اند.

عملیات گسترده

تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

در سراسر افغانستان؛ ۷۵ تروریست کشته شده اند

توسط - در سراسر افغانستان؛ ۷۵ تروریست کشته شده اند

مقام‌های وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 75 تروریست در یک شبانه روز گذشته در ولایت‌های مختلف این کشور خبرداده اند.

وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده که این تروریستان در ولایت‌های ننگرهار، کاپیسا، پکتیا، خوست، غزنی، پکتیکا، قندهار، ارزگان، فراه، قندوز، فاریاب، تخار، بلخ کشته شده اند.

نیروهای امنیتی افغانستان شورشیان طالبان را هدف قرار داده که در نتیجه...

تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

در سراسر افغانستان؛ ۵۶ تروریست کشته شده اند

توسط - در سراسر افغانستان؛ ۵۶ تروریست کشته شده اند

مقام‌های وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 56 تروریست در یک شبانه روز گذشته در ولایت‌های مختلف این کشور خبرداده اند.

وزارت دفاع افغانستان در اطلاعیه‌ی اعلام کرده که نیروهای امنیتی این کشور با راه اندازی عملیاتی در ولایت های ننگرهار، کاپیسا، پکتیا، خوست، غزنی، قندهار، ارزگان، فراه، غور، قندوز، فاریاب، تخار، بلخ و هلمند 56 تروریست را...