روایت نظامی - امنیتی

در ۲۴ ساعت؛ کشته شدن نزدیک به ۱۰۰ شورشی در ولایت‌های مختلف افغانستان

توسط - در ۲۴ ساعت؛ کشته شدن نزدیک به ۱۰۰ شورشی در ولایت‌های مختلف افغانستان

وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 98 شورشی در یک شبانه روز گذشته در ولایت‌های مختلف این کشور خبر داده است.

وزارت دفاع افغانستان در اعلامیه‌ای گفته است که نیروهای امنیتی این کشور در ولایت‌های ننگرهار،کنر، لغمان، کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، غزنی، لوگر، قندهار ، ارزگان، بادغیس، فراه، فاریاب، جوزجان، بلخ و هلمند، 98 شورشی به شمول 1 تن از...

تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

در ۲۴ ساعت؛ کشته و زخمی شدن نزدیک به ۱۳۰ شورشی در ولایت‌های مختلف افغانستان

توسط - در ۲۴ ساعت؛ کشته و زخمی شدن نزدیک به ۱۳۰ شورشی در ولایت‌های مختلف افغانستان

وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 79 شورشی در یک شبانه روز گذشته در ولایت‌های مختلف این کشور خبر داده است.

وزارت دفاع افغانستان در اعلامیه‌ای گفته است که نیروهای امنیتی این کشور در ولایت‌های ننگرهار،کنر، کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، غزنی، لوگر، قندهار، ارزگان، بادغیس، فراه، غور، فاریاب، قندوز، بغلان، بدخشان و هلمند، 79 شورشی کشته و 48 تن دیگر زخمی...

تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

در سراسر افغانستان؛ کشته و زخمی شدن ۱۰۴ شورشی در ولایت‌های مختلف

توسط - در سراسر افغانستان؛ کشته و زخمی شدن ۱۰۴ شورشی در ولایت‌های مختلف

وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 61 شورشی در یک شبانه روز گذشته در ولایت‌های مختلف این کشور خبر داده است.

وزارت دفاع افغانستان در اعلامیه‌ای گفته است که نیروهای امنیتی این کشور در ولایت‌های ننگرهار، کاپیسا، پکتیا، غزنی، قندهار، زابل، ارزگان، بادغیس، بلخ، فاریاب، جوزجان، قندوز و هلمند، 61 شورشی کشته و 43 تن دیگر زخمی شده‌اند.

ارزگان

در...

تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

در۲۴ ساعت؛ کشته و زخمی شدن ۲۷ شورشی در ولایت‌های مختلف

توسط - در۲۴ ساعت؛ کشته و زخمی شدن ۲۷ شورشی در ولایت‌های مختلف

وزارت دفاع افغانستان از کشته و زخمی شدن 27 شورشی در یک شبانه روز گذشته در ولایت‌های مختلف این کشور خبر داده است.

وزارت دفاع افغانستان در اعلامیه‌ای گفته است که نیروهای امنیتی این کشور در ولایت‌های ننگرهار، کاپیسا، پکتیا، پکتیکا ، غزنی، قندهار، زابل، ارزگان، بادغیس، بلخ، فاریاب، جوزجان ، کابل و هلمند، 18 شورشی را کشته، 9...

تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

در ۲۴ ساعت؛ کشته شدن ۶۱ شورشی در ولایت‌های مختلف افغانستان

توسط - در ۲۴ ساعت؛ کشته شدن ۶۱ شورشی در ولایت‌های مختلف افغانستان

وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 61 شورشی در یک شبانه روز گذشته در ولایت‌های مختلف این کشور خبر داده است.

وزارت دفاع افغانستان در اعلامیه‌ای گفته است که نیروهای امنیتی این کشور در ولایت‌های ننگرهار، کاپیسا، پکتیا، غزنی، لوگر، قندهار، زابل، ارزگان، هرات، بادغیس،  بلخ،  فاریاب و هلمند، 61 شورشی را به شمول دو عضو گروه داعش کشته، 50...

تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

در سراسر افغانستان؛ کشته شدن ۵۳ شورشی در ولایت‌های مختلف

توسط - در سراسر افغانستان؛ کشته شدن ۵۳ شورشی در ولایت‌های مختلف

وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 53 شورشی در یک شبانه روز گذشته در ولایت‌های مختلف این کشور خبر داده است.

وزارت دفاع افغانستان در اعلامیه‌ای گفته است که نیروهای امنیتی این کشور در ولایت‌های ننگرهار، نورستان،کاپیسا، پکتیا، غزنی، لوگر، قندهار، زابل، ارزگان، هرات، فراه ، بادغیس،  بلخ،  فاریاب و هلمند، 53 شورشی را کشته و 17 تن دیگر را...

تازه ها

در ۲۴ ساعت؛ کشته و زخمی شدن نزدیک به ۴۰ شورشی در ولایت‌های مختلف افغانستان

توسط - در ۲۴ ساعت؛ کشته و زخمی شدن نزدیک به ۴۰ شورشی در ولایت‌های مختلف افغانستان

وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 21 شورشی در یک شبانه روز گذشته در ولایت‌های مختلف این کشور خبر داده است.

وزارت دفاع افغانستان در اعلامیه‌ای گفته است که نیروهای امنیتی این کشور در ولایت‌های ننگرهار، نورستان،کاپیسا، پکتیا، غزنی، قندهار، زابل، ارزگان، هرات، بادغیس،  بلخ،  فاریاب ، قندوز و هلمند، 21 شورشی را کشته و 18 تن دیگر را...

تازه ها

در سراسر افغانستان؛ کشته شدن ۲۹ شورشی در ولایت‌های مختلف

توسط - در سراسر افغانستان؛ کشته شدن ۲۹ شورشی در ولایت‌های مختلف

وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 29 شورشی طالب در یک شبانه روز گذشته در ولایت‌های مختلف این کشور خبر داده است.

وزارت دفاع افغانستان در اعلامیه‌ای گفته است که نیروهای امنیتی این کشور در ولایت‌های ننگرهار، کنر، نورستان، کاپیسا، پکتیا، لوگر، ارزگان، بادغیس، بلخ، فاریاب و هلمند، 29 شورشی را کشته و 15 تن دیگر را زخمی...