تازه ها, روایت اقتصادی

سرمایه‌گذاری ۸۰۰میلیون دالری سکتور خصوصی در بخش انرژی افغانستان

توسط - سرمایه‌گذاری ۸۰۰میلیون دالری سکتور خصوصی در بخش انرژی افغانستان

 مقام‌های وزارت انرژی و اب افغانستان می‌‎گویند که این وزارت توانسته است در یک سال گذشته، بیش از 800 میلیون دالر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در بخش انرژی و آب افغانستان جذب کند. امان الله غالب، معین وزارت انرژی و آب افغانستان، به خبرنامه گفت که این سرمایه‌گذاری ها شامل 252 میلیون دالر سرمایه‌گذاری شرکت گروپ برق بیات روی گاز شبرغان، 200 میلیون دالر...

بلاگ

توتاپ از منظر دیگر

توسط - توتاپ از منظر دیگر

چند نکته درباره‌ پروژه‌ی خط انتقال 500 کیلوولت ترکمنستان: اول. بیش‌تر پروژه‌های زیربنایی به ویژه پروژه‌های بزرگی مانند پروژه‌ی بالا پیش از طرح و اجرا احتیاج به مطالعات امکان‌سنجی دارند که به‌ طورمعمول این مطالعات توسط شرکت‌های معتبر متخصص انجام ‌می‌شود. این شرکت‌ها گزینه‌های ممکن اجرایی را از لحاظ فاکتورهایی مانند قابلیت اجرا، قابلیت توسعه، قیمت، اثرات اجتماعی و محیط‌زیستی و... مورد مطالعه و...