والی سرپل |
روایت نظامی - امنیتی

جنگ‌جویان کوهستانات و تهدیدات بلند؛ جنرال وحدت نگران سقوط سرپل

توسط - جنگ‌جویان کوهستانات و تهدیدات بلند؛ جنرال وحدت نگران سقوط سرپل

همزمان با آغاز عملیات بهاری طالبان زیر نام "عملیات منصوری" ناامنی در چندین ولایت شمالی افغانستان از جمله ولایت سرپل بار دیگر نگرانی‌های زیادی را خلق کرده است. ولایت سرپل از چند سال به این طرف به یکی از ولایات ناامن در شمال افغانستان تبدیل شده است. ولسوالی کوهستانات این ولایت از دو سال به این طرف در اختیار گروه طالبان...