والیبال |
تازه ها, زندگی

جام رمضانی والیبال بانوان در جاغوری؛ از مخالفت های اجتماعی تا ترویج فرهنگ ورزشی در میان زنان روستایی

توسط - جام رمضانی والیبال بانوان در جاغوری؛ از مخالفت های اجتماعی تا ترویج فرهنگ ورزشی در میان زنان روستایی

اولین تورنمنت والیبال بانوان در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی برگزار شده است. این تورنمنت که در پانزدهم رمضان افتتاح شده، زمینه رقابت 12تیم از مکتب های دخترانه جاغوری را مساعد ساخته است. این بازی ها به مرحله چهار بهترین رسیده و قرار است در چهارم عید بازی نهایی آن برگزار شود. این مسابقات که زیر نام جام رمضانی راه اندازی شده،...