تازه ها, روایت اقتصادی

تحرک اقتصادی؛ قطار انتقالاتی ویژه چین-افغانستان به راه افتاد

توسط - تحرک اقتصادی؛ قطار انتقالاتی ویژه چین-افغانستان به راه افتاد

مقام های حکومت افغانستان امیدوارند اولین محموله کالاهای بازرگانان افغان از طریق خط آهن ویژه چین-افغانستان در هفته آینده وارد شمال این کشور شود. این مقام‌ها می‌گویند که این قطار روز پنج‌شنبه‌ی هفته گذشته از شهر هایمن ایالات سینکیانگ چین حرکت کرده و مقصد آن شهر مرزی حیرتان در شمال افغانستان گفته شده است. مقام های وزارت فواید عامه افغانستان می‌گویند که این قطار...

تازه ها, گفتگوهای چهارجانبه صلح

گفتگوهای چهارجانبه: چارچوب جدید و محتوای قدیم

توسط - گفتگوهای چهارجانبه: چارچوب جدید و محتوای قدیم

چارچوب جدید برای مصالحه در قالب گفتگوهای چهار جانبه بین افغانستان، چین، پاکستان و آمریکا زمانی ایجاد شد، که میانجی‌گری پاکستان برای کشانیدن طالبان به میز مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان، ناکام گردید. در حالی که هدف چارچوب جدید با قبل آن تفاوت نکرده است، اما تمرکز از تلاش های یک جانبه و چندجانبه به فشار مشترک بر طالبان و حامیان آن تغییر...