همایش سالیاد مارشال فهیم |
تازه ها, روایت سیاسی

طرح دوباره گفتمان حکومت موقت ؛ نکات عمده همایش بلخ را چه مسائلی تشکیل می داد؟

توسط - طرح دوباره گفتمان حکومت موقت ؛ نکات عمده همایش بلخ را چه مسائلی تشکیل می داد؟

محمد حنیف اتمر یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امروز در بلخ اعلام داشت که پس از اول ماه جوزای سال جاری خورشیدی حکومت وحدت ملی مشروعیت ندارد و باید حکومت موقت در این کشور ایجاد شود.

او گفت که بر اساس قانون اساسی باید حکومت موقت پس از این تاریخ شکل گیرد. آقای اتمر که در گردهمایی در بلخ...