هدیه به همسر |
تازه ها, زندگی

مرغ آمین؛ هدیه‌ای با بارِ معنایی ویژه در بازار والنتاین کابل

توسط - مرغ آمین؛ هدیه‌ای با بارِ معنایی ویژه در بازار والنتاین کابل

مامور شده بودم که مرغ آمین را پیدا کنم. به من گفته شده بود که در بازارهای افغانستان نیز مرغ آمین را می‌توان یافت. اما تلاش زیادم داشت مرا ناامید کرد. تصور کنید که یک باره دوستان‌تان از شما بخواهند که برای گرفتن مرغ آمین آن‌ها را همراهی کنید. ذوق زده شده بودم و در کمال ناباوری با آن‌ها همراه شده و به زرگری...