نگهداری میراث های فرهنگی |
تازه ها, زندگی

انستیتوت فیروزکوه؛ ابتکار بزرگ و احیای مجدد پیشینه فرهنگی افغانستان

توسط - انستیتوت فیروزکوه؛ ابتکار بزرگ و احیای مجدد پیشینه فرهنگی افغانستان

فیروز کوه نام نهادی است که در پی حفظ و نگهداری آثار تاریخی، فرهنگی و هنری افغانستان است. این بنیاد در سال 2006 به درخواست چارلس جورج شهزاده‌ی بریتانیا، حامد کرزی رییس جمهوری پیشین افغانستان و روری استیوارت، نویسنده و دیپلومات اسکاتلندی به منظور آموزش و ایجاد اشتغال، حفظ و نگهداری مناطق تاریخی و برای تقویت حس هویت ملی مردم این...