نور آفتاب |
تازه ها, زندگی

آیا نور خورشید کرونا ویروس را از بین می برد؟

توسط - آیا نور خورشید کرونا ویروس را از بین می برد؟

 با گرم شدن هوا، بسیاری امیدوارند که نور آفتاب به تنهایی برای از بین بردن کرونا کافی است. اما کارشناسان بر این باورند که هنوز برای اعلام این نتیجه زود است.

مطالعات انجام‌شده در آزمایشگاه وزارت امنیت میهن آمریکا نشان می‌دهند که ویروس کرونا می‌تواند در نور مستقیم خورشید از بین برود.

با این وجود، پزشکان و محققان می‌گویند...