نهاد ناظر انتخابات |
تازه ها, روایت سیاسی

توجه گسترده جامعه بین المللی؛ رفع نگرانی های جدی و تمویل ۵ نهاد نظارت از انتخابات پارلمانی ۹۷

توسط - توجه گسترده جامعه بین المللی؛ رفع نگرانی های جدی و تمویل ۵ نهاد نظارت از انتخابات پارلمانی ۹۷

نهادهای ناظر انتخاباتی افغانستان می‌گویند که اداره توسعه بین‌المللی امریکا(USAID) و انستیتوت دموکراتیک ملی(NDI) به تازگی اعلام کرده‌اند که این نهادها را برای نظارت از انتخابات پارلمانی تمویل مالی و فنی می‌کنند.

هفته‌ی گذشته نهادهای ناظر انتخاباتی در گفت‌وگو با خبرنامه تأکید کرده‌بودند که به خاطر عدم حمایت مالی، نمی‌توانند از انتخابات پارلمانی افغانستان نظارت کنند. اما به...