نهاد فیروزکوه |
تازه ها, زندگی

نگاره‌گر طلاکوب در فیروزکوه؛ سیده اعتباری، قربانی بزرگ اشتباه پزشکی و نماد جهانی استعداد انسان افغانی

توسط - نگاره‌گر طلاکوب در فیروزکوه؛ سیده اعتباری، قربانی بزرگ اشتباه پزشکی و نماد جهانی استعداد انسان افغانی

مدت‌ها به دنبال سازنده انگشتری بودم که زیبایی و طراحی خاصی داشت و در دست یکی از دوستانم خود نمایی می‌کرد. انگشتری که ساخت و طراحی آن متفاوت از همه زیورآلاتی بود که در مغازه‌های شهر کابل دیده بودم.

شماره تلفنی از او داشتم اما، همیشه خاموش بود. مدتی برای یافتن او در دکان‌های زرگری شهر کابل سرگردان بودم. تا...