نمایندگی ویژه سازمان ملل در افغانستان |
تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

دفتر سازمان ملل در کابل؛ کشته شدن ۳۶ تن در حمله طالبان و داعش به میرزا اولنگ

توسط - دفتر سازمان ملل در کابل؛ کشته شدن ۳۶ تن در حمله طالبان و داعش به میرزا اولنگ

تحقیقات دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در مورد فاجعه بشری صورت گرفته در میرزا اولنگ نشان می دهد که "طالبان محلی و افراد خود خوانده داعش، 36 تن را در این روستا کشته‌اند."

دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید "شورشیان در سوم و پنجم ماه اگست، هنگام حمله بر دره میرزوا اولنگ 36 تن را به شمول...