نمایشگاه تولیدات محلی |
تازه ها, روایت اقتصادی, هشت مارچ 2017

بازار روستایی؛ ابتکار بنیادین و دستاورد بزرگ

توسط - بازار روستایی؛ ابتکار بنیادین و دستاورد بزرگ

نمایشگاه سه روزه تولیدات محلی و صنایع روستایی تحت عنوان «بازار روستایی» در کابل افتتاح شد. در این نمایشگاه بیش از 110 کارآفرین روستایی از ولایت‌های مختلف افغانستان، صنایع و تولیدات شان را به نمایش گذاشته اند. نصیر احمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات در مراسم گشایش بازار روستایی گفت که برگزاری این نمایشگاه بخشی از برنامه‌های توسعه صنایع روستایی افغانستان بوده است. اکبر...