نظام پارلمانی |
تازه ها, روایت سیاسی

نظام ریاستی یا پارلمانی؛ آیا نوعیت نظام سیاسی مشکل اصلی افغانستان است؟

توسط - نظام ریاستی یا پارلمانی؛ آیا نوعیت نظام سیاسی مشکل اصلی افغانستان است؟

سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور افغانستان روز دوشنبه 30 اسد، گفت که «نظام پارلمانی کامل» در افغانستان قابل اجرا نیست و با توجه به تاریخ گذشته افغانستان، این نظام نتایج مفیدی نداشته بلکه باعث بی‌ثباتی بوده است.

معاون رییس جمهور در نشستی درباره بازنگری قانون اساسی این کشور گفته  که هنوز در افغانستان احزاب سیاسی ملی و...