نظام‌الدین غوری |
تازه ها, زندگی

کار روزمزد یک افسر بازنشسته؛ نظام الدین غوری مرد مورد توجه شبکه های اجتماعی افغانستان کیست؟

توسط - کار روزمزد یک افسر بازنشسته؛ نظام الدین غوری مرد مورد توجه شبکه های اجتماعی افغانستان کیست؟

این روزها یکی از آیکون های شبکه های اجتماعی افغانستان افسر بازنشسته پولیس است. نظام الدین غوری که آخرین مقامش قبل از بازنشستگی کار به عنوان آمر امنیت فرماندهی پولیس تخار بوده، اکنون برای ادامه زندگی خود و مدیریت خانواده اش به کارهای ساختمانی روی آورده است.

عکس ها و ویدئوهای از آقای غوری نشر شده که او در حال...