نشست اکو |
روایت اقتصادی

اتاق تجارت و صنایع سازمان «اکو» با ریاست افغانستان به کجا می‌رود؟

توسط - اتاق تجارت و صنایع سازمان «اکو» با ریاست افغانستان به کجا می‌رود؟

افغانستان برای نخستین‌بار ریاست اتاق تجارت و صنایع سازمان همکاری‎های اقتصادی منطقه‎ای یا «اکو» را به ‌عهده گرفته است.

در نشست کمیته بررسی اساس‌نامه جدید اتاق تجارت و صنایع اکو در تهران ایران، آذرخش حافظی، رییس بین‌المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، به نمایندگی از این کشور برای یک سال(2018 تا 2019)، به‌عنوان رییس این اتاق انتخاب شد.