مینا رضایی |
تازه ها, زندگی

محلی برای خودکفایی دو نسل؛ مینا رضایی و ابتکار متفاوت در رستورانت داری در پایتخت افغانستان

توسط - محلی برای خودکفایی دو نسل؛ مینا رضایی و ابتکار متفاوت در رستورانت داری در پایتخت افغانستان

در پیاده رو جاده پل سرخ کارته سه، منتظر دوستی‌ هستم و در حالی که رهگذران از کنار من می‌گذرند، تعدادی به‌منظور کمک به من، می‌پرسند که دنبال چه هستم و یا کدام آدرس را می‌جویم و تعدادی هم با کنایه و شوخی‌های بی‌مزه حوصله‌ام را به باد امتحان می‌گیرند. سرانجام با گذشت چهل دقیقه انتظار، مردی مغازه‌دار که شاهد انتظار...