مکتب دیجیتال بین المللی کاردان |
تازه ها, زندگی

انقلاب آموزشی یک کارآفرین؛ مکتب دیجیتال بین المللی کاردان، روزنه‌ی امیدی برای نسل جدید افغانستان

توسط - انقلاب آموزشی یک کارآفرین؛ مکتب دیجیتال بین المللی کاردان، روزنه‌ی امیدی برای نسل جدید افغانستان

اولین بار است که نام مکتب بین المللی و در عین حال دیجیتال را در افغانستان می شنوم؛ مکتبی که با الهام از نمونه های مشابه در کشورهای توسعه یافته، ساخته شده است. این مکتب در ادامه مجموعه ای از ابتکارات یک کارآفرین افغان که محصول نزدیک به دو دهه نظم جدید سیاسی- اجتماعی افغانستان است، ایجاد شده است. اما یک...