موسسات خارجی |
تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

از مرمی تا بستنی؛ ۸ نکته‌ی خواندنی در گزارش بی‌بی‌سی از زندگی در قلمرو طالبان افغانستان

توسط - از مرمی تا بستنی؛ ۸ نکته‌ی خواندنی در گزارش بی‌بی‌سی از زندگی در قلمرو طالبان افغانستان

به تازگی بی‌بی‌سی فارسی گزارشی از وضعیت زندگی مردم در قلمرو گروه طالبان در هلمند تهیه کرده که نشان می‌دهد در آن‌جا طالبان چگونه حکومت می‌کنند و شیوه حکومتداری آنان چگونه است. سه خبرنگار این شبکه به ولسوالی‌های سنگین و موسی قلعه در هلمند رفته و این گزارش را تهیه کرده‌اند؛ جایی که دو سال گذشته در اختیار طالبان...