موبی گروپ |
تازه ها, روایت اقتصادی

کارآفرینان موفق؛ نهادهای اقتصادی موثر بر سرنوشت افغانستان (۱)

توسط - کارآفرینان موفق؛ نهادهای اقتصادی موثر بر سرنوشت افغانستان (۱)

کارآفرینی در افغانستان یکی از مسایل جدی پنداشته می‌شود. بیکاری در این کشور به سطح بالایی وجود دارد اما از آن جایی که نظام اقتصادی افغانستان بازار آزاد می‌باشد، بخش خصوصی نقش اساسی را در ایجاد مشاغل و کار، بازی می‌کند. وضعیت بدِ امنیتی و خروج نیروهای خارجی، تغییرات جدی را در اوضاع اقتصادی افغانستان در دو سال گذشته ایجاد کرده بود، دلیل که میزان بیکاری...

تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

طالبان از مستند سازی نقض حقوق بشر در هراس اند

توسط - طالبان از مستند سازی نقض حقوق بشر در هراس اند

باور عمومی پس از حمله انتحاری بر کارمندان موبی گروپ: طالبان از مستند سازی نقض حقوق بشر در هراس اند چهار ماه پس از تهدید طالبان علیه تلویزیون های یک و طلوع، کارمندان گروه رسانه‌ی موبی از سوی طالبان هدف قرار گرفتند. حمله انتحاری به تاریخ 30 جدی، یک موتر حامل کارمندان موبی گروپ را، در غرب کابل هدف قرار داد، که در آن...