مهرگان |
تازه ها, زندگی

میزبانی خانه فرهنگ روسیه؛ جشنواره فیلم مهرگان فردا آغاز می‌شود

توسط - میزبانی خانه فرهنگ روسیه؛ جشنواره فیلم مهرگان فردا آغاز می‌شود

سومین جشن‌واره بین المللی فیلم مهرگان فردا در کابل آغاز می شود.

این جشن‌واره از سوی اکادمی هنر و علوم سینمایی در خانه‌ی فرهنگ روسیه برگزار می شود و برای پنج روز ادامه خواهد داشت.

روز اول به افتتاحیه، روز پنجم به اختتامیه و روز های دوم، سوم و چهارم برای نمایش فلم‌ها، کارگاه‌های آموزشی و نیکوداشت از این...