مهدی پویان |
تازه ها, زندگی

عروسی فرهنگی؛ خاطره عطایی و مهدی پویان، استقبال از بهار زندگی با سنت شکنی اجتماعی

توسط - عروسی فرهنگی؛ خاطره عطایی و مهدی پویان، استقبال از بهار زندگی با سنت شکنی اجتماعی

 ‌‌‌‌‌‌«مسله دوستی و آشنایی ما به جای خودش، ما نمی‌توانیم دختر خود را به شما مفت بتیم، از خود خویش و قوم داریم ....» این بریده حرف‌های مادر یک دختر افغانستانی است که در قالب دیالوگ‌ها یک نمایش‌نامه‌ به مناسبت عروسی یک زوج جوان کابلی اجرا می‌شد. زوج جوان افغان برای مبارزه با سنت‌های ناپسند و مصارف گزاف و بیجای ‌عروس‌ها در افغانستان،...