مهاون نخست مجلس نمایندگان |
تازه ها, روایت سیاسی

مجلس افغانستان؛ از واکنش به گفته‌های رحمت‌الله نبیل تا تاکید بر پی‌گیری خودکشی یک دانشجو در کابل

توسط - مجلس افغانستان؛ از واکنش به گفته‌های رحمت‌الله نبیل تا تاکید بر پی‌گیری خودکشی یک دانشجو در کابل

افشاسازی تقلب‌های صورت گرفته در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته از سوی رحمت‌الله نبیل، تلاشی دفتر معاون اول مجلس از سوی ریاست امنیت ملی افغانستان، خودکشی یک دانشجو در دانشگاه کابل و هم‌چنین ممانعت از ورود جنرال دوستم معاون اول ریاست‌جمهوری این کشور از مهم‌ترین مواردی بود که امروز در بحث عمومی مجلس این کشور از سوی نمایندگان مطرح شد.

اظهارات تکان...